Program

 

PROGRAM EDUKACYJNY PRZEDSZKOLA  ’’JAK U MAMY’’

 obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego

zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.


GRUPA ( 2,5-4 LATKI) w roku szkolnym 2015/2016 realizuje program edukacyji przedszkolnej "TROPICIELE"; Wydawnictwo WSiP     

          Program „Tropiciele” stanowi uszczegółowienie podstawy programowej, ukierunkowany jest na wszechstronny rozwój dziecka. Treści programu dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Autorka podkreśla rolę zabawy jako podstawową formę aktywności dziecka przedszkolnego. Wiele zabaw opiera się na pedagogice zabawy, metodzie ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, gimnastyce twórczej Rudolfa Labana, kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona oraz metodzie dobrego startu prof. Marty Bogdanowicz.. Zajęcia dydaktyczne koncentrują się wokół zagadnień, które otaczają nasze codzienne życie. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, integrują dzieci, rozbudzają proces poznawczy i wspomagają indywidualny rozwój każdego wychowanka.

 

GRUPA (5 LATKI) w roku przedszkolnym 2015/2016 realizuje program edukacji przedszkolnej "PRZYGODA Z UŚMIECHEM"- roczne przygotowanie do szkoły;Wydawnictwo WSiP

      

..