Pracownicy

 

Przedszkole "Jak u Mamy" to Tworzy zespół młodych, wykształconych, kreatywnych, pełnych pasji i ciepła nauczycieli dbających o przyjazną atmosferę przedszkola. Nasi nauczyciele mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

 

Krystyna Albigowska - Dyrektor Przedszkola.

 Najbardziej zależy mi na tym, aby nasi wychowankowie mogli powiedzieć, że w przedszkolu nauczyli się jak postępować, współżyć z innymi, myśleć i marzyć, a także tworzyć lepszy świat. Moim nadrzędnym celem jest przekazywanie dzieciom wartości (temat ten posłużył mi do napisania pracy o wychowaniu w duchu wartości). Chciałabym, aby nasze dzieci:

- miały poczucie własnej wartości
- były zaradne w różnych sytuacjach
- potrafiły zauważyć i rozumieć innych ludzi oraz różne sytuacje społeczne
- były samodzielne w radzeniu sobie z problemami
- miały aktywne podejście do problemu oraz szukały różnych rozwiązań
Pragnę tworzyć przedszkole, w którym dzieci czują się bezpieczne i kochane. 

 


x

 

x

 

 

 

Paulina Prus - Logepeda

Ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim. Od kliku lat związana jestem z pracą zdziećmi, pracowałam jako niania i animatorka. Prowadzę zajęcia logopedyczne i glottodydaktyczne w Międzynarodowym Przedszkolu Panda. Pracuję w Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, gdzie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju pracuję z maluchami z różnymi zaburzeniami.W ramach swojej edukacji i praktyk zapoznałam się z funkcjonowaniem wielu placówek medycznych i oświatowych. W swojej pracy skupiam  się na tym, żeby terapia logopedyczna była nie tylko ćwiczeniami ale i dobrą zabawą.

 


 

 


x

 

Małgorzata Czepiel - Nauczyciel rytmiki

Ciocia Małgosia współpracuje z Przedszkolem Jak u Mamy od 6 lat. Jest nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. W swojej pracy wykorzystuje szereg metod aktywizujących dzieci do śpiewu, tańca i muzykowania. Uczy w wielu przedszkolach, kołach muzycznych, domach kultury, oraz Pałacu Dzieci i Młodzieży.

 

Istotną rolę w życiu małych dzieci odgrywa muzyka, wywiera ona korzystny wpływ na wszystkie strefy rozowju; intelektualną, ruchową. społeczną, emocjonalną. Zabawy instrumentami daje dziecku możliwość pobudzania i rozwojania ekspresji twórczej, a nauka piosenek rozwija pamieć dziecka, koncentracje uwagi i wzbogaca jego zasób słownictwa. Warto również pamiętać, że muzyka działa uspokajająco i uwrażliwia dziecko na drugiego człowieka.  

 

  x

 

 

x  

 

 

 

  

   
 

 

..