Zajęcia

 

Przedszkole Jak u Mamy,

zapewnia Państwa dzieciom następujące zajęcia:


- Zajęcia dydaktyczne w salach i na powietrzu- zajęcia prowadzone w formie poznawczej, kierowane przez doświadczonych nauczycieli, zachęcają dzieci do podejmowania samodzielnych obserwacji i działań. Prowadzone są zarówno w przedszkolnych salach jak i na powietrzu. Obejmują wszystkie obszary działalności dziecka, wynikające z podstawy programowej.

        


- Zajęcia z języka angielskiego- prowadzone są dwa razy w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego, obejmują szeroki zakres materiału, podany w przystępnej  dziecku formie- wierszyki, zabawy paluszkowe oraz piosenki. Dzieci uczą się przez zabawę, przez co nauka staje się przyjemnością.

   

- Zajęcia plastyczno-techniczne- przedszkole w ramach czesnego zapewnia Państwa dzieciom wszelkie materiały do prac plastycznych, ułatwia to znacznie codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, gdyż unikamy zgubionych przedmiotów, a dzieci uczą się dbać o wspólne dobro. Pracując na zajęciach plastycznych lubimy łączyć różne formy aktywności manualnej, pobudzać zmysły i wyobraźnię. W naszym przedszkolu dzieci często malują palcami czy nitkami, łącząc dziecięcą sztukę i kształtowanie motoryki małej ze świetną zabawą. Podczas zajęć plastycznych powstają małe dzieła, które mogą Państwo podziwiać na przedszkolnych wystawkach.

     

- Zajęcia z dziecięcej matematyki- w przedszkolu realizujemy materiał, który obejmuje stymulację dzieci pod kątem przyszłych umiejętności i zdolności matematycznych. Dziecięca matematyka to program profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, który doskonale łączy dziecięce zabawy z nauką matematyki. Dzieci nie uczą się na tych zajęciach matematyki, ale matematycznego, tj. ścisłego, analitycznego myślenia, a to wszystko PRZEZ ZABAWĘ

-Bajkoterapia- jest jedną z metod wykorzystywaną do pracy z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Treści zawarte w książkach umożliwają dziecku zdobycie nowych umiejętności, a także pozwalają zrozumieć nowe sytuacje i podpowiadają jak sobie z nią radzić. Bajki terapeutyczne sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją.

 

Zajęcia ruchowe, w tym:

zajęcia muzyczno ruchowe (tzw. rytmika)- trwają 35 min, są prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela muzyki. Dzieci bawią się ruchem, melodią. Tańczą, śpiewają i grają na instrumentach, a to wszystko przy akompaniamencie pianina Cioci Małgosi.

   

karate- karate umożliwia dziecku wytworzenie podstawowych umiejętności oraz cech osobowości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu: motywacji, wytrwałości w dążeniu do celu,nie poddawania się w obliczu niepowodzenia, konsekwencji, pewności siebie, postępowania fair-play. Sprawność każdego człowieka to efekt rozwoju poszczególnych cech motorycznych czyli mówiąc prościej: siły, szybkości, wytrzymałości, koordynacji, skoczności itd. Karate rozwija wszystkie te cechy. 

    

zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej- prowadzone w przedszkolu niemal codziennie, łączą w sobie zabawy ruchowe i elementy gimnastyki, wzmacniającej i porusząjącej motrykę dużą. Dzieci ćwiczą układ mięśni odpowiedzialny za prawidłową postawę ciała, zapobiegając skrzywnieniom kręgosłupa i płaskostopiu.

    

zajęcia ruchowe oparte o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- to zabawy realizowane podczas ćwiczeń porannych i popołudniowych. Poprzez ćwiczenia dzieci uczą się świadomości własnego ciała i zdobywają pewność siebie. Dzieci współpracują z partnerem i całą grupą, ucząc się utrzymywania kontaktu. Zajęcia mają doskonały wpływ na poprawę samopoczucia dzieci i umocnienia ich pozycji w grupie rówieśniczej, gdyż każdy ćwiczy z każdym, dając mu wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

zajęcia ruchowe z elementami dziecięcego areobiku-dziecięcy areobik to nic innego jak ćwiczenia fizyczne przy akompaniamencie rytmicznej muzyki. Dzieci uczą się ruchu w związku z rytmem, co sprawia, że lepiej wysłuchują zmian w muzyce i uwrażliwiają ucho na dźwięk. 

    

..