Plan dnia

 

7:30-8:30

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącichach tematycznych, zabawy i gry stolikowe. Praca indywidualna i wyrównawcza.

 

8:30 - 8:55

Gimnastyka poranna, ćwiczenia ruchowe, oddechowe i korekcyjne, zajęcia logopedyczne.

8:55 - 9:00

 

Higiena przed posiłkiem - przygotowanie do śniadania.

 

9:00 - 9:30

Śniadanie

higiena po posiłku- mycie zębów.

09:30 - 10:30

Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela, zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia rytmiczno-ruchowe. Język obcy. Praca zespołowa lub indywidualna w rozwiązywaniu zadań i problemów edukacji przedszkolnej.

10:30-10:45

 

Przygotowanie do wyjścia na spacer 

 

10:45– 11.45

 Zabawy na świeżym powietrzu; obserwacja przyrody, spacery po okolicy, wycieczki, zabawy na placu zabaw.

11.45 – 12.00

 

Higiena przed posiłkiem - przygotowanie do I obiadu.

 

12.00 – 12.30

 Obiad dwudaniowy 

12.30 – 13.00

 

Przygotowanie do odpoczynku



13.00 – 14.30

 Relaks. Odpoczywanie na leżakach; słuchanie bajki; oglądanie książeczek; sen.

14.30 – 15:00

 Higiena po leżakowaniu oraz przed podwieczorkiem. Składanie pościeli; ubieranie się.

15:00 - 15:20

 

Podwieczorek

 

15:20 - 15:30

 

Czynności higieniczno-porządkowe.

 

15:30 - 16:30

 

Zajęcia dydaktyczne inspirowane prze nauczyciela; zajęcia ruchowe z tańca; zajęcia dodatkowe- Karate; zajęcia plastyczno-techniczne.

 

16:30 - 18:00

Zabawy iondywidualne i w grupach; samodzielne podejmowanie działań przez wychowanków; zabawy inspirowane przez nauczyciela; zabawy stolikowe; zabawy na świeżym powietrzu; rozchodzenie się dzieci do domów.


..