Plany tygodniowe

 


Grupa 5-6 latki

GRUPA

JEŻYKI

( STARSZA)

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

9:30- 10:00

 

ZABAWY INTEGRACYJNE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

RYTMIKA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

RYTMIKA

 

10:00-10:30

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 

10:30-11:00

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

ZABAWY KONSTRUKCYJNE

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

ZABAWY INTEGRACYJNE

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

 

11:00- 11:45

 

Zabawy i zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody- realizacja programu z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, fizyczno-ruchowej oraz edukacji o bezpieczeństwie

 

 

15:15-15:45

(godz. 15:15)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/ ZABAWY INDYWIDUALNE

(godz. 15:15)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

(godz. 15:30) CERAMIKA

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/ GRY I ZABAWY STOLIKOWE

 

15:45-16:15

 

(godz. 16:00)

BALET

 

 

 

TAŃCE

 

GRY I ZABAWY STOLIKOWE

 

ZABAWY KONSTRUKCYJNE

 

TAŃCE

 

 

Grupa 2,5-4 latki

GRUPA WIEWIÓRKI

( MŁODSZA)

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

 

ŚRODA

 

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

9:30- 10:00

 

ZABAWY INTEGRACYJNE

 

PORANNA GIMNASTYKA

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 

10:00-10:30

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE

 

RYTMIKA

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE RÓŻNYMI TECHNIKAMI

 

RYTMIKA

 

10:30-11:00

ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE

ZABAWY I PLĄSY W KOLE

ZAJĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE

 

ZABAWY I PLĄSY W KOLE

ZABAWY INTEGRACYJNE

 

11:00- 11:45

 

Zabawy i zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu. Spacery, zabawy na placu zabaw, obserwacja przyrody- realizacja programu z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej, fizyczno-ruchowej oraz edukacji o bezpieczeństwie

 

 

15:15-15:45

(godz. 15:15)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

TAŃCE

(godz. 15:15)

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

 

(godz. 15:30) CERAMIKA

 

TAŃCE

 

15:45-16:15

 

(godz. 16:00)

BALET

 

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/ ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

 

GRY I ZABAWY STOLIKOWE

ZABAWY W KĄCIKACH ZAINTERESOWAŃ

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE/ GRY I ZABAWY STOLIKOWE

 

 


 

 
..